O nás

Jsme občanské sdružení lidiček z celé České republiky, mladých či starších, ale hlavně s dobrým srdíčkem a rozumem na správném místě. Chceme pomáhat potřebným nejen finančně, ale hlavně aktivním přístupem k životu k lidem kolem nás. Chceme dodávat energii a přinášet radost netradičními i tradičními akcemi, kde se lidé budou lidé sbližovat, cítit se příjemně, relaxačně a také kde můžou debatovat o jiných kulturách či poznávat nepoznané. Veškeré výtěžky z různých akcí námi organizovaných nebo kdteré pomáháme realizovat jsou směrovány na pomoc chudým dětem v předměstí Kinshasy a do základní školy MAMAN KAPILA.

 
 
Občanské sdružení GoKoBo Humanitas - Projekt ZŠ Maman Kapila 
 
Občanské sdružení GoKoBo Humanitas vzniklo za účelem podpory dětí studujících na vesnické škole Maman Kapila v Demokratické republice Kongo. Naším cílem je umožnit co nejvíce dětem dosáhnout kvalitního a úplného základního vzdělání. 
Veškeré naše aktivity jsou vedením konžské školy, rodinami žáků a především samotnými dětmi velmi oceňovány, přinášejí velkou naději pro celou komunitu a posilují pocit lidské sounáležitosti a vzájemné odpovědnosti mezi odlišnými kulturami a národy. 
 
Placené funkce či administrativní poplatky u nás neexistují a odměnou všech, kteří jsou v České republice i Africe jakýmkoli způsobem zainteresováni, je hřejivý pocit smysluplné činnosti. Vše potřebné zařizujeme na vlastní náklady. Kromě poplatků za zahraniční transakce jsou všechny vybrané finanční prostředky stoprocentně použity pro školu Maman Kapila. 
 
Základní škola Maman Kapila je škola pro dívky a chlapce ve věku od pěti do patnácti let. Vzhledem k dlouhotrvajícím bojům a také velkému rozšíření nemoci AIDS je polovina těchto dětí zařazena do skupiny ohrožených se statutem sirotek nebo zanedbaný v případech, kdy se o ně jejich vlastní rodiče nebo blízcí příbuzní nemohou dostatečně starat. Ve škole, kde studuje více než dvě stě žáků, učí pouze pět učitelů, jež jsem všechny měla tu čest poznat osobně a kterým je společná láska k dětem a ke svému povolání. Učitelé dostávají měsíční plat, který pokrývá pouze základní životní potřeby, téměř polovina z nich žije v prostých příbytcích a v areálu školy, ale mnozí z nich přesto z vlastní iniciativy a zdarma doučují pomalejší žáky o sobotách a nedělích. 
 
Jeden z učitelů, Tresor Niangi Luzolo, se s námi o svůj životní příběh podělil také při oficiálním předání sbírky školních potřeb v červenci roku 2011 ve dvoraně hranického zámku. Samo chození do školy však nikdy nestačí. Člověk se v ní musí také něčemu naučit. Skrze projekt ZŠ Maman Kapila se snažíme právě o zkvalitnění školní výuky, a tak již od roku 2011 posíláme škole finanční příspěvky na vylepšení jejího standardu. Z vašich příspěvků jsme školu vybavili novými školními lavicemi a opravili střechu.
 
V budoucnu bychom rádi pomohli vybavit například knihovnu, zakoupili škole počítače a podobně. Veškeré naše kroky však nejprve důkladně probíráme s vedením školy, protože naše představy o tom, co by škole nejvíce pomohlo, mohou být často velmi zkreslené. Finální rozhodnutí o tom, co se za peníze nakoupí, tudíž po konzultaci většinou ponecháváme na samotných učitelích. 
 
Květnová Regga párty „ONE WORLD, ONE LOVE“ pomůže 15 ohroženým dětem znovu zaplatit školní docházku pro rok 2014/2015. Každé dítě potřebuje 80 USD, aby si mohlo dovolit pokračovat ve studiu v následujícím roce. Jsme rádi za Vaši pomoc a podporu, pokud nebudete moci přijít a rádi by jste děti podpořili, zakupte si prosím lístky  v předprodeji za 100 Kč. 
 
Děkujeme
 
Ing. Iva Bonyoma Lutchimba v.r. za občanské sdružení GoKoBo Humanitas